แผนที่ประเทศไทย
>>
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>>
จังหวัดนครพนม
[ คลิกที่นี่เพื่อดูสถานบริการที่ได้รับอนุญาต ]
กรุณาเลือกจังหวัดที่ต้องการดูข้อมูลค่ะ
ลำดับที่ ทะเบียนเลขที่ ชื่อโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ วันที่อนุญาต
1 - นางคอยรีสอร์ท 18 ม.13 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 10 1 - -
2 - ซูเปอร์รีสอร์ท 184 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 10 1 - -
3 - นาคอยบังกะโล 65 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 3 1 - -
4 - สุดที่รัก รีสอร์ท 65 ม.8 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 13 1 - -
5 - โคกหินแฮ่เทล แอนด์ รีสอร์ท 130 ม.11 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 14 1 - -
6 - ยอดรีสอร์ท 207 ม.4 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม 6 1 - -
7 - พจน์ ลอดจ์ รีสอร์ท 316 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 15 1 - -
8 - เรณูการ์เด้น 367 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 10 1 - -
9 - เรณูนครรีสอร์ท 68 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 16 1 - -
10 - เครือเขาวิวรีสอร์ท 148 ม.5 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 18 1 - -
11 - นาพระชัยรีสอร์ท 50 ม.5 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 6 1 - -
12 - กิ่งทอง รีสอร์ท 327 ม.5 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 13 1 - -
13 - สุริยุทธรีสอร์ท 321 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 6 1 - -
14 - สันติสุข 86 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 4 1 - -
15 - บิวตี้รีสอร์ท 29 ม.15 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 6 1 - -
16 - สำเริงรีสอร์ท 110 ม.6 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 11 1 - -
17 - นาคำ รีสอร์ท 28 ม.11 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 11 1 - -
18 - นาเหนือรีสอร์ท 30 ม.6 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 11 1 - -
19 - เอส บี รีสอร์ท 2 98 ม.5 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 9 1 - -
20 - สายชลรีสอร์ท 310 ม.4 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 10 1 - -
21 - แปด-แปด รีสอร์ท 88 ม.11 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 6 1 - -
22 - ดัชนีรีสอร์ท 193 ม.1 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 10 1 - -
23 - เอส บี รีสอร์ท 95 ม.11 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม 6 1 - -
24 - หาดทองรีสอร์ท 331 ม.7 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 10 1 - -
25 - นากระแต้รีสอร์ท 126 ม.3 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 9 1 - -
26 - เจ.บี 388 ม.4 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 28 2 - -
27 - สวัสดี 11 ม.11 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 14 1 - -
28 - พินเพลส 9 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 0 1 - -
29 - จิรัปปภารีสอร์ท 1/9 ม.11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 21 1 - -
30 - ตา-ยาย รีสอร์ท 85 ม.9 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 28 1 - -
31 - เอ็น.เจ.แมนชั่น2550 193 ม.13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 32 1 - -
32 - กฤษดาริมโขงโรงแรม 90 ม.2 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 16 1 - -
33 - วังทองรีสอร์ท 361 ม.9 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 12 1 - -
34 - กัลยาณีวิลย์ 279 ม.4 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 9 1 - -
35 - ฝั่งแดงรีสอร์ท 301 ม.5 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 11 1 - -
36 - แสงทองริมโขง 570 ม.1 ถ.ริมเขื่อน ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 19 1 - -
37 - ริมโขงบังกาโล 130 ม.14 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 9 1 - -
38 - ณ ธาตุพนมเพลส 117 ม.7 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 26 1 - -
39 - ทอแสงแอนด์รีสอร์ท 319 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 12 1 - -
40 - นาหนาดบังกะโล 26 ม.7 ถ.มัธยม ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 6 1 - -
41 - รับตะวันรีสอร์ท 53/5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 15 1 - -
42 - เทียนคำรีสอร์ท 136 ถ.แพงพิทักษ์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 16 1 - -
43 - โคกสว่างรีสอร์ท 285 ม.7 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 12 1 - -
44 - ประกาลังอินน์ 22 ม.1 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 9 1 - -
45 - สวนสวรรค์รีสอร์ท 81 ม.6 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 9 1 - -
46 - เรือนรจนารีสอร์ท ริมโขง 165 ม.4 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 6 1 - -
47 - สวนรักรีสอร์ท 386 ม.9 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 12 1 - -
48 - ธาตุพนมริเวอร์วิว 258 ม.2 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 74 3 - -
49 - ทุ่งสำราญรีสอร์ท 257 ม.3 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 9 1 - -
50 - โสภารีสอร์ท 6 ม.5 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 10 1 - -
51 - พรนฤมิตร(ธาตุพนมรีสอร์ท) 11 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 53 1 - -
52 - หนองฮีรีสอร์ท 171 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 11 1 - -
53 - สวนยางรีสอร์ท 4 ม.12 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 8 1 - -
54 - ตะเกียงปาตี้รีสอร์ท 221 ม.3 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 7 1 - -
55 - ห้องพักต้นกุง 146 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 7 1 - -
56 - เจริญแสงรีสอร์ท 43 ม.2 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 9 1 - -
57 - นุ่มนวลรีสอร์ท 183 ม.4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 11 1 - -
58 - แก่งโพธิ์รีสอร์ท 95 ม.12 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 19 1 - -
59 - วิวโขง 527 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 113 4 - -
60 - วินเซอร์ 272 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 50 2 - -
61 - ลักกี้ 1 131ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 23 1 - -
62 - เฟิสท์โฮเต็ล 10 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 63 1 - -
63 - นครพนมริเวอร์วิว 9 ถ.นคร-ธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 122 4 - -
64 - มายรีสอร์ท 223/5 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 5 1 - -
65 - เรือนไม้รีสอร์ท 18 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 8 1 - -
66 - ภูธารินทร์รีโซเทล 137 ม.14 ถ.ชยางกูร ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 18 1 - -
67 - ดาหลารีโนวเทล 53/1 ถ.อดุลยทาน ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 28 1 - -
68 - ซิกแซกรีสอร์ท 408 ถ.หนองญาติ-นาแก ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 11 1 - -
69 - กันเกราเพลส 85/1 ถ.อดุลยทาน ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 24 1 - -
70 - เค.เอส 207/2 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 36 1 - -
71 - ไอ โฮเท็ล 136 ถ.ชยางกูร ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 38 1 - -
72 - จันท์สองหล้า 35/24-38 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 15 1 - -
73 - รุ่งโรจน์รีสอร์ท 279 ม.1 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 12 1 - -
74 - บ้านริมโขง 78/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 20 1 - -
75 - แอ็ด-ซายน์-โฮเต็ล 59 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 28 1 - -
76 - บ้านเพื่อนรีสอร์ท 270 ม.3 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 16 1 - -
77 - จริยารีสอร์ท 56/3 ถ.สารภาณนิมิตร ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 10 1 - -
78 - บ้านสวนรีสอร์ท 305 ม.1 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 8 1 - -
79 - โกลด์เมาท์เทนโฮเทล 189 ม.2 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 42 2 - -
80 - ริมบึงรีสอร์ท 239 ม.9 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 8 1 - -
81 - กำปั้นรีสอร์ท 123 ม.4 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 9 1 - -
82 - ป.๔ ไนน์สเตย์ 174 ม.9 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 9 1 - -
83 - สักสีแฮปปี้แลนด์ 170 ม.11 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 9 1 - -
84 - เดอะรูม โฮเทล 12/2 ถ.กูบาถวาย ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 38 1 - -
85 - ชมดาววิวรีสอร์ท 231 ม.1 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 8 1 - -
86 - หนองญาติรีสอร์ท 246 ม.6 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 20 1 - -
87 - เวียงอินน์ 18 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 28 1 - -
88 - ศรีเทพ 197 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 67 2 - -
89 - เอส พี เรสซิเด้นซ์ 193/1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 43 1 - -
90 - เจริญแสงการ์เด้น 53 ม.14 ถ.นคร-ธาตุ ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 23 1 - -
91 - เจ.อาร์ 68/3 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 43 1 - -
92 - แกรนด์ 210 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 45 1 - -
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง