แผนที่ประเทศไทย
>>
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>>
จังหวัดสกลนคร
[ คลิกที่นี่เพื่อดูสถานบริการที่ได้รับอนุญาต ]
กรุณาเลือกจังหวัดที่ต้องการดูข้อมูลค่ะ
ลำดับที่ ทะเบียนเลขที่ ชื่อโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ วันที่อนุญาต
1 - พนาวัลย์รีสอร์ท 65 หมู่ 8 บ้านทุ่งปลากัดน้อย ถนนสว่าง-เจริญศิลป์ ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 8 1 - -
2 - โนนสวรรค์รีสอร์ท 30/840 หมู่ 18 บ้านโนนสวรรค์ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 7 1 - -
3 - จ๊ะเอ๋ 248 หมู่ 3 บ้านสนามชัย ถนนสว่าง-เจริญศิลป์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 6 1 - -
4 - ประกายทองรีสอร์ท 106 หมู่ 6 บ้านดอนม่วงไข่ ถนนนิตโย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 20 1 - -
5 - ห้วยทรายรีสอร์ท 177 หมู่ 4 บ้านหวาย ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 10 1 - -
6 - การุณย์สปารีสอร์ท 87 หมู่ 3 บ้านกุดน้ำขุ่น ถนนอากาศ-สูงเนิน ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 10 1 - -
7 - ทานตะวันรีสอร์ท 46/4 หมู่ 13 บ้านพรสวรรค์ ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 9 1 - -
8 - มะม่วงรีสอร์ท 107 หมู่ 13 บ้านพรสวรรค์ ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 9 1 - -
9 - พุทธชาด 76/9 หมู่ 9 บ้านศรีจำปาชนบท ถนนนิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 36 1 - -
10 - วี.ไอ.พี. รีสอร์ท 108 หมู่ 3 บ้านหนองโจด ถนนนิตโย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 12 1 - -
11 - เทียมจันทร์ 7/5 หมู่ 1 บ้านพังโคน ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 15 1 - -
12 - หนองคู แอนด์ รีสอร์ท 799 หมู่ 1 บ้านหัน ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 10 1 - -
13 - เพรทตี้ 2 420 หมู่ 11 บ้านสว่างแดนดิน ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 15 1 - -
14 - เจริญพร 428 หมู่ 11 บ้านสว่างแดนดิน ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 18 1 - -
15 - สกลแกรนด์พาเลซ 383/14 ชุมชนธาตุดุม ถนนไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 115 4 - -
16 - เจริญโฮเต็ล 1865/19 ชุมชนหนองสนม ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 30 1 - -
17 - กุสุมา 5/29 ชุมชนวัดสะพานคำ ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 20 1 - -
18 - ตะวันนารีสอร์ท 339 หมู่ 6 บ้านโนนค้อ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 6 1 - -
19 - นุศรารีสอร์ท 310 หมู่ 4 บ้านสร้างแป้น ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 5 1 - -
20 - บ้านง่อนรีสอร์ท 437 หมู่ 2 บ้านง่อน ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 8 1 - -
21 - สว่างจิตต์ 344 หมู่ 6 บ้านโนนค้อ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 12 1 - -
22 - ช่อม่วงรีสอร์ท 259 หมู่ 6 บ้านโนนค้อ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 15 1 - -
23 - บ้านสวนรีสอร์ท 74 หมู่ 1 บ้านคำตากล้า ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 2 1 - -
24 - ชมดาว แอนด์ รีสอร์ท 166 หมู่ 23 บ้านหนองชาดทรายทอง ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 41 3 - -
25 - ทะเลทองรีสอร์ท 429 หมู่ 8 บ้านโคกศาลา ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 27 1 - -
26 - ภัสรา 6 หมู่ 6 บ้านโคกสุวรรณ ถนนนิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 6 1 - -
27 - 12 ปันนารีสอร์ท 260 หมู่ 5 บ้านโฮงฮาง ถนนนิตโย ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 15 1 - -
28 - กาญจนารีสอร์ท 324 หมู่ 8 บ้านพาน ถนนนิตโย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 12 1 - -
29 - เจ.ซี.โฮเต็ล 445/1 ชุมชนรุ่งพัฒนา ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 40 1 - -
30 - หนองทุ่งมน แอนด์ รีสอร์ท 440 หมู่ 2 บ้านเจริญศิลป์ ถนนสว่าง-นาบัว ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 15 1 - -
31 - อัจฉรา 289 หมู่ 17 บ้านอากาศ ถนนอากาศ-สูงเนิน ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 8 1 - -
32 - สะอาดรีสอร์ท 283 หมู่ 8 บ้านนาเมืองใหญ่ ถนนอากาศ-สูงเนิน ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 9 1 - -
33 - เต่างอยรีสอร์ท 103 หมู่ 6 บ้านน้ำพุงสามัคคี ถนนนายอ-เต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 6 1 - -
34 - ทุ่งทองบ้านพัก 6220 หมู่ 10 บ้านหนองชาด ถนนนิตโย ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 6 1 - -
35 - ริมชลรีสอร์ท 487 หมู่ 20 บ้านโคกสว่าง ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 5 1 - -
36 - บ้านสวนรีสอร์ท 534 หมู่ 20 บ้านโคกสว่าง ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 8 1 - -
37 - บังกาโลอินทะวงศ์ 242/34 ชุมชนหนองสนม ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 9 1 - -
38 - อินทะวงศ์ 242/27 ชุมชนหนองสนม ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 20 1 - -
39 - กรองทอง 645/1 ชุมชนวัดศรีสุมังคล์ ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 16 1 - -
40 - สกลโฮเต็ล 581 ชุมชนวัดศรีสุขมังคล์ ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
41 - เอ็ม.เจ. เดอะ มาเจสติค 1594 ชุมชนหลังเทศบาล ถนนคูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 100 4 - -
42 - อารยะโฮเต็ล 1 345 ชุมชนวัดศรีชมภู ถนนกำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 26 1 - -
43 - อารยะโฮเต็ล 2 1432 ชุมชนวัดศรีชมภู ถนนกำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 111 1 - -
44 - สมเกียรติ 1348 ชุมชนวัดเหนือ ถนนกำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 36 1 - -
45 - สมเกียรติบังกาโล 1348/1 ชุมชนวัดเหนือ ถนนกำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 20 1 - -
46 - ดุสิต 1784 ชุมชนตลาดเทศบาล ถนนยุวพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 101 3 - -
47 - อิมพีเรียลสกล 1892 ชุมชนตลาดเทศบาล ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 234 4 - -
48 - โพนยางคำรีสอร์ท 258 หมู่ 10 ถนนสกล - นาแก ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 20 1 - -
49 - แอล.พี.แมนชั่น 303 ชุมชนวัดสะพานคำ ถนนเปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 42 1 - -
50 - สกลอพาร์ทเม้นท์ 1658 ชุมชนวัดสะพานคำ ถนนเปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 27 1 - -
51 - พิมาลย์แมนชั่น 1673 ชุมชนหนองสนม ถนนรัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 52 1 - -
52 - ภักดีรีสอร์ท 590/1 หมู่ 1 บ้านพังโคน ถนนนิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 22 1 - -
53 - บ้านพักรุ่งตะวัน 247 หมู่ 9 บ้านคำเจริญ ถนนนิตโย ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 6 1 - -
54 - ห้วยโป่งรีสอร์ท 242 หมู่ 3 บ้านม่วงคำ ถนนนิตโย ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 5 1 - -
55 - สนองใจรีสอร์ท 145/2 หมู่ 1 บ้านพังฮอ ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 4 1 - -
56 - ช.5 ดาวรีสอร์ท 88 หมู่ 5 บ้านนาโพธิ์ ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 10 1 - -
57 - 64 รีสอร์ท 64 หมู่ 5 บ้านป่าติ้ว ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 6 1 - -
58 - ต้นไผ่รีสอร์ท 108 หมู่ 1 บ้านวานรนิวาส ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 12 1 - -
59 - บังกะโลผาอินทร์ 210 หมู่ 1 บ้านวานรนิวาส ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 17 1 - -
60 - ต้นคูณรีสอร์ท 314 หมู่ 1 บ้านวานรนิวาส ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 8 1 - -
61 - สานฝันรีสอร์ท 255/1 หมู่ 5 บ้านหว้าน ถนนบ่อแก้ว-บ้านม่วง ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 6 1 - -
62 - เรือนทิพย์รีสอร์ท 182/1 หมู่ 2 บ้านโพนไค ถนนบ้านม่วง-คำตากล้า ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 6 1 - -
63 - เจริญรีสอร์ท 423 หมู่ 2 บ้านโพนไค ถนนบ้านม่วง-คำตากล้า ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 5 1 - -
64 - วังน้ำใสรีสอร์ท 169 หมู่ 2 บ้านนาจาน ถนนมาย-บ้านม่วง ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 2 1 - -
65 - แอล.พี.อพาร์ทเม้นท์ 175/3 ชุมชนวัดสะพานคำ ถนนเปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 36 1 - -
66 - สานิตย์ฟาร์มรีสอร์ท 141 หมู่ 6 บ้านนาดอกไม้ ถนนนิตโย ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 5 1 - -
67 - ส่องดาวรีสอร์ท 165 หมู่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ ถนนสว่าง-ส่องดาว ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 6 1 - -
68 - โคโคนัทรีสอร์ท 213 หมู่ 11 บ้านบ่อคำ ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 10 1 - -
69 - วังเทพรีสอร์ท 7/1 ชุมชนมะขามป้อม ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 9 1 - -
70 - บุญเกียรติ 479 ชุมชนนาเวง ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 50 2 - -
71 - กินรีรีสอร์ท 7 249/2 ชุนชนค่ายศรีสกุลวงศ์ ถนนสกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 25 1 - -
72 - อำนวยสุขรีสอร์ท 103 หมู่ 6 บ้านสี่แยกบริบูรณ์ ถนนอากาศ-สูงเนิน ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 6 1 - -
73 - ชัยพฤกษ์รีสอร์ท 82 หมู่ 6 บ้านสี่แยกบริบูรณ์ ถนนอากาศ-สูงเนิน ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 5 1 - -
74 - พี.ซี.พาเลซ 3 51 ชุมชนหน้าค่าย ถนนบ้านธาตุ-ประตูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 51 1 - -
75 - ไอยรา 662 ชุมชนกกส้มโฮง ถนนประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 44 1 - -
76 - เอ็น.เอช.แกรนด์โฮเทล 1636/32 ชุมชนวัดศรีสุมังคล์ ถนนรองเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47 3 - -
77 - เอ.ที.รีสอร์ท 39 หมู่ 2 บ้านชะโนด ถนนนิตโย ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
78 - ตระกูลรีสอร์ท 59 หมู่ 14 บ้านดงแสนสุข ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 5 1 - -
79 - สักทองรีสอร์ท 160 หมู่ 11 บ้านบ่อคำ ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 5 1 - -
80 - แสนสุขรีสอร์ท 151 หมู่ 16 บ้านเชียงแสน ถนนนิตโย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 8 1 - -
81 - ป่าสักรีสอร์ท 190 หมู่ 26 บ้านง่อนใหม่ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 6 1 - -
82 - เฮือนเฮารีสอร์ท 387 หมู่ 3 บ้านสนามชัย ถนนสว่าง-เจริญศิลป์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 9 1 - -
83 - เอ็ม.พี.รีสอร์ท 280 หมู่ 13 บ้านดงสวรรค์ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 20 1 - -
84 - 39 รีสอร์ท 50 ชุมชนหนองมันปลา ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 40 1 - -
85 - ปวีณารีสอร์ท 219 หมู่ 11 บ้านบ่อคำ ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 5 1 - -
86 - โชคมนูญรีสอร์ท 221 หมู่ 5 บ้านดงน้ำเย็น ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 11 1 - -
87 - สกลมนตรารีสอร์ท 104/1 ชุมชนธาตุดุม ถนนเสรีไทย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 7 1 - -
88 - ภูพานกรีนวิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา 102 หมู่ 14 บ้านกกกอกใหม่ ถนนสกล-นาแก ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 18 1 - -
89 - กินรีรีสอร์ท 1 203 หมู่ 12 บ้านกกกอก ถนนสกล-นาแก ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 18 1 - -
90 - ระพีพรรณอพาร์ตเมนท์ 536 หมู่ 1 บ้านเชียงเครือ ถนนนิตโย ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 54 1 - -
91 - หนองหารวิวรีสอร์ท 568 หมู่ 8 บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ถนนนิตโย ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
92 - เพ็ญประภารีสอร์ท 391 หมู่ 2 บ้านพรรณา ถนนนิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 20 1 - -
93 - หนองแสงรีสอร์ท 197 หมู่ 5 บ้านหนองแสง ถนนสว่าง-นาบัว ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 6 1 - -
94 - ลีลาวดี 217 หมู่ 11 บ้านสามัคคีพัฒนา ถนนนิตโย ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 12 1 - -
95 - นาภีรีสอร์ท 1 244 หมู่ 3 บ้านดอนเชียงบาลน้อย ถนนนิตโย ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 17 1 - -
96 - เรือนแก้วรีสอร์ท 193 หมู่ 15 บ้านธาตุดุมดอนเหล่าทับ ถนนธาตุดุม ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 9 1 - -
97 - ณัฐพงศ์รีสอร์ท 531 หมู่ 15 บ้านภูพาน ถนนสกล-กาฬสินธุ์ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 5 1 - -
98 - พรหมพรรณแกรนด์รีสอร์ท 185 หมู่ 11 บ้านบ่อคำ ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 7 1 - -
99 - แสงแก้วรีสอร์ท 231 หมู่ 7 บ้านโนนชลประทาน ถนนนิตโย ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 8 1 - -
100 - อุดมสุขรีสอร์ท หมู่ 9 บ้านโพนแพง ถนนอากาศ-สูงเนิน ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 5 1 - -
101 - ทรายทองรีสอร์ท 274 หมู่ 7 บ้านกุดพร้าว ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 6 1 - -
102 - ริมน้ำรีสอร์ท 111/1 หมู่ 8 บ้านโคกศาลา ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 12 1 - -
103 - พฤกษารีสอร์ท 169 หมู่ 11 บ้านก่อ ถนนโพงแพง-บ้านกลาง ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 6 1 - -
104 - ชบารีสอร์ท 171 หมู่ 9 บ้านโพธิ์เงิน ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 17 1 - -
105 - ห้วยโทงรีสอร์ท 118 หมู่ 4 บ้านดอนมุย ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 7 1 - -
106 - โสภา 160 หมู่ 6 บ้านโนนค้อ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 8 1 - -
107 - เจ้าพระยารีสอร์ท 192 หมู่ 5 บ้านดอนเชียงคูณ ถนนนิตโย ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 12 1 - -
108 - อากาศดีรีสอร์ท 167 หมู่ 14 บ้านวาใหญ่ ถนนอากาศ-สูงเนิน ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 21 1 - -
109 - บ้านหลังสวน 1782 ชุมชนหนองสนม ถนนราษฎร์เจริญ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 14 1 - -
110 - นาเมืองรีสอร์ท หมู่ 8 บ้านนาเมืองใหญ่ ถนนนาหว้า-อากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 9 1 - -
111 - บ้านเพื่อน 231 หมู่ 14 บ้านหนองพะเนาว์ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 20 1 - -
112 - มู่หลานรีสอร์ท 211 หมู่ 4 บ้านหวาย ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 10 1 - -
113 - หนองไผ่รีสอร์ท 136 หมู่ 7 บ้านหนองไผ่ ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 20 1 - -
114 - กินรีรีสอร์ท 5 227 ชุมชนกกส้มโฮง ถนนรัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 13 1 - -
115 - กินรีรีสอร์ท 55 227/1 ชุมชนกกส้มโฮง ถนนรัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 12 1 - -
116 - กินรีรีสอร์ท 4 172 หมู่ 10 บ้านนามน ถนนสกล-นาแก ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
117 - คุ้มพระลอรีสอร์ท 263 หมู่ 6 บ้านนาดอกไม้ ถนนบ้านนาดอกไม้ ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
118 - สิวาศรมรีสอร์ท 368 ชุมชนนาเวง ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 22 1 - -
119 - ชายทุ่งรีสอร์ท 207 หมู่ 3 บ้านธาตุ ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 9 1 - -
120 - อุษารีสอร์ท 100 หมู่ 4 บ้านโคกสะอาด ถนนอุ่มจาน-ดอนเชียงคูณ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 10 1 - -
121 - กินรีรีสอร์ท 2 906/1 ชุมชนคำสะอาด ถนนสกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 30 1 - -
122 - พี.ซี.พาเลซ 2 1780/88 ชุมชนหนองสนม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 26 3 - -
123 - เอ็ม.เจ.วัน 386/3 ชุมชนหลังเทศบาล ถนนคูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 65 4 - -
124 - วี.บี.รีสอร์ท 516 ชุมชนกกส้มโฮง ถนนรัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 24 1 - -
125 - จำปารีสอร์ท 158 หมู่ 10 บ้านจำปาทอง ถนนพังโคน-วิราชภูมิ ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 4 1 - -
126 - ทองบ่อรีสอร์ท 76 หมู่ 2 บ้านโคกอุดม ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 2 1 - -
127 - บ้านพักรับรองนาน้อย ก. 103 หมู่ 2 บ้านโคกอุดม ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 6 1 - -
128 - โคกคูณรีสอร์ท 153 หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 4 1 - -
129 - บางจากภูพานรีสอร์ท 96/2 ชุมชนหนองมันปลา ถนนสกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 48 1 - -
130 - เมธีรีสอร์ท 322 ชุมชนดงพัฒนา ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 19 1 - -
131 - ที แอนด์ ที รีสอร์ท 389 หมู่ 12 บ้านพังขว้างกลาง ถนนริมคลองชลประทาน ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
132 - กินรีรีสอร์ท 3 366 หมู่ 2 บ้านพังขว้างเหนือ ถนนนิตโย ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
133 - คำตากล้ารีสอร์ท 230 หมู่ 11 บ้านบ่อคำ ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 10 1 - -
134 - นิตโยโฮเต็ล 581 หมู่ 1 บ้านพังโคน ถนนนิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 10 1 - -
135 - เทวาแกรนด์รีสอร์ท 691 หมู่ 1 บ้านพังโคน ถนนนิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 19 1 - -
136 - ชวนธนปัญญา 384 หมู่ 6 บ้านโนนค้อ ถนนสว่าง-ส่องดาว ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 11 2 - -
137 - นาภีรีสอร์ท 2 207 หมู่ 9 บ้านหนองศาลา ถนนหนองศาลา-โคกเลาะ ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 9 1 - -
138 - ตองสามรีสอร์ท 259 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนนิตโย ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 8 1 - -
139 - ห้วยโมงกู๊ดวิวรีสอร์ท 558 ชุมชนกกส้มโฮง ถนนรัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 14 1 - -
140 - ประกายทอง 2 161 หมู่ 3 บ้านหนองโจด ถนนนิตโย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 23 1 - -
141 - ศศินาแกรนด์ 55 หมู่ 18 บ้านโนนสวนป่า ถนนสร้างค้อ-หลุบเลา ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 11 1 - -
142 - สวนสมใจรีสอร์ท 99 หมู่ 7 บ้านสวนสวรรค์ ถนนสกล-กาฬสินธุ์ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 9 1 - -
143 - นาโพธิ์รีสอร์ท 199 หมู่ 11 บ้านนาโพธิ์ ถนนนิตโย ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 15 1 - -
144 - ระเบียงขาวปาร์ควิว 158 หมู่ 3 บ้านนาสีนวล ถนนห้วยหีบ-นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 10 1 - -
145 - เอ.เจ.รีสอร์ท 65 หมู่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ถนนนิตโย ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 5 1 - -
146 - ไทภูบ้านสวน 26 หมู่ 9 บ้านกุดแฮด ถนนกุดบาก-คำเพิ่ม ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 9 1 - -
147 - ทุ่งทองรีสอร์ท 119 หมู่ 14 บ้านห้วยโทง ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 10 1 - -
148 - มินตรารีสอร์ท 31 หมู่ 16 บ้านเชียงแสน ถนนนิตโย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 6 1 - -
149 - อัคคราศรม 147 หมู่ 11 บ้านหนองบัวสามัคคี ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 9 1 - -
150 - เอ็ม.ซี.สแควร์ 1760/113 ชุมชนตลาดเทศบาล ถนนประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 23 1 - -
151 - เอส.พี.รีสอร์ท 172 หมู่ 4 บ้านปลาโหล ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 6 1 - -
152 - สกุลรักษ์รีสอร์ท 85 หมู่ 4 บ้านงิ้ว ถนนบ้านโมน-บ้านงิ้ว ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 8 1 - -
153 - ไร่ภูพานรีสอร์ท 12/5 หมู่ 7 บ้านใหม่พัฒนา ถนนสกล-กาฬสินธุ์ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 27 3 - -
154 - ยูโฮเทล 65 ชุมชนรุ่งพัฒนา ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 39 4 - -
155 - พี.พี.รีสอร์ท 99/14 ชุมชนดงพัฒนา ถนนดงพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
156 - บ้านวรชัย 78 หมู่ 8 บ้านดงพัฒนา ถนนมะขามป้อม-หนองยาง ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 20 1 - -
157 - กินรีรีสอร์ท 8 79/2 ชุมชนมะขามป้อม ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 25 1 - -
158 - บ้านสวนรีสอร์ท 216 หมู่ 8 บ้านแร่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 9 1 - -
159 - ปาริชาตรีสอร์ท 29 หมู่ 12 บ้านศรีดอกแก้ว ถนนพังโคน-บึงกาฬ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 2 1 - -
160 - อารียารีสอร์ท 195 หมู่ 6 บ้านโพนบก ถนนนิตโย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 17 1 - -
161 - เอ.พี.เพลส 525 ชุมชนแวงใหญ่ ถนนรัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 23 1 - -
162 - บ้านเฮารึสอร์ท 156 หมู่ 7 บ้านทุ่งมน ถนนสว่าง-นาบัว ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 13 1 - -
163 - เพชรตะวันรีสอร์ท 100 หมู่ 1 บ้านดงมะไฟ ถนนนิตโย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
164 - ศรีผึ้งรีสอร์ท 117/1 ชุมชนหนองมันปลา ถนนสกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 5 1 - -
165 - ผักกับปลารีสอร์ท 269 หมู่ 1 บ้านดงมะไฟ ถนนนิตโย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 9 1 - -
166 - สมรรีสอร์ท 82 หมู่ 9 บ้านหนองศาลา ถนนหนองศาลา-โคกเลาะ ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 25 2 - -
167 - บ้านสวนรีสอร์ท 216 บ้านตองโขบน้อย ถนนสกล-นาแก ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 20 1 - -
168 - ชลธิชาอพาร์ตเมนต์ 384/1 ชุมชนรุ่งพัฒนา ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 23 1 - -
169 - ก.วัฒนารีสอร์ท 47 หมู่ 10 บ้านน้อยจอมศรีใหม่ ถนนนิตโย ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 31 1 - -
170 - ราชิกาแกรนด์ 84 หมู่ 10 บ้านชุมชัย ถนนนิตโย ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 27 1 - -
171 - เทพภูธรรีสอร์ท 490 หมู่ 13 บ้านดงมะไฟสามัคคี ถนนนิตโย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 8 1 - -
172 - ชินาชาติ 223/4 ชุมชนหนองสนม ถนนมรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 27 1 - -
173 - สวีทรูม 1474/29 ชุมชนหนองสนม ถนนราษฎร์เจริญ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 10 1 - -
174 - พี.ซี.พาเลซ 1 1772/24 ชุมชนหนองสนม ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 49 3 - -
175 - รุ่งชีวันรีสอร์ท 259 หมู่ 3 บ้านนาเหมืองน้อย ถนนบ้านนาเหมืองน้อย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 7 1 - -
176 - ซี.เอ็ม.อินน์ 242/14 ชุมชนหนองสนม ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 14 1 - -
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง