แผนที่ประเทศไทย
>>
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>>
จังหวัดร้อยเอ็ด
[ คลิกที่นี่เพื่อดูสถานบริการที่ได้รับอนุญาต ]
กรุณาเลือกจังหวัดที่ต้องการดูข้อมูลค่ะ
ลำดับที่ ทะเบียนเลขที่ ชื่อโรงแรม ที่ตั้ง จำนวนห้องพัก ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ วันที่อนุญาต
1 - ไพรินทร์ รีสอร์ท หมู่ 2 ถนนร้อยเอ็ด -สุวรรณภูมิ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 10 1 42/2551 24-07-2551
2 - ลานนา รีสอร์ท หมู่ 4 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 15 1 64/2551 25-09-2551
3 - สวนยาง หมู่ 12 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 11 1 65/2551 25-09-2551
4 - กกคูณ รีสอร์ท หมู่ 2 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 8 1 66/2551 25-09-2551
5 - เลิฟอิน หมู่ 1 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 16 1 65/2552 19-03-2552
6 - เพชรไพลิน ปาร์ค 4/7 ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 15 1 66/2552 06-03-2552
7 - ยอดยาหยี รีสอร์ท หมู่ 4 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 10 1 67/2551 12-03-2552
8 - รุ่งนภา รีสอร์ท 212 หมู่ 15 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 8 1 68/2552 24-08-2552
9 - วันโอวัน คลาสสิคอินน์ 319 หมู่ 16 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 69 3 69/2552 11-12-2552
10 - นครทอง อพาร์ทเม้นท์ 9/3 ซอย 10 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 66 2 70/2552 11-12-2552
11 - นริศรา รีสอร์ท หมู่ 12 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 20 1 71/2552 11-12-2552
12 - เอสพี รีสอร์ท 89 หมู่ 6 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 20 1 72/2552 11-12-2552
13 - คิตตี้อินรีสอร์ท หมู่ 2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 8 1 73/2552 12-03-2552
14 - โกลเด้นเฮ้าส์ 370 หมู่ 3 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 10 1 87/2553 26-03-2553
15 - เพชรรัชต์การ์เด้น 404 หมู่ 17 ถนนคชพลายุกต์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 148 4 1/2554 18-03-2554
16 - สาเกตุนคร 66-80 ถนนหายโศก ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 126 4 2/2554 18-03-2554
17 - ป๊อปปูล่า หมู่ 7 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 7 1 63/2551 25-09-2551
18 - เทพสุวรรณ รีสอร์ท หมู่ 5 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 13 1 62/2551 25-09-2551
19 - ณัฐวรรณรีสอร์ท หมู่ 5 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 9 1 61/2551 25-09-2551
20 - เหมือนฝัน หมู่ 16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 15 1 43/2551 19-08-2551
21 - ประสุขรีสอร์ท หมู่ 16 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 10 1 44/2551 21-08-2551
22 - สวนปาล์มรีสอร์ท หมู่ 12 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 10 1 45/2551 21-08-2551
23 - สวนกล้วยรีสอร์ท หมู่ 13 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 15 1 46/2551 21-08-2551
24 - บ้านสวนรีสอร์ท หมู่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 14 1 47/2551 21-08-2551
25 - นางนวลรีสอร์ท หมู่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 11 1 48/2551 21-08-2551
26 - น้ำค้างรีสอร์ท หมู่ 2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 8 1 49/2551 21-08-2551
27 - ทุ่งแสงทอง หมู่ 12 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 9 1 50/2551 21-08-2551
28 - ชัยราชา โฮเต็ล หมู่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 10 1 53/2551 05-09-2551
29 - พิมานรีสอร์ท หมู่ 2 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 7 1 54/2551 05-09-2551
30 - แก้วตา รีสอร์ท หมู่ 5 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 22 1 55/2551 25-09-2551
31 - ซิกตี้ไนน์ หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 21 1 56/2551 25-09-2551
32 - เลิฟอินน์ รีสอร์ท หมู่ 10 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 6 1 58/2551 25-09-2551
33 - โอเค รีสอร์ท หมู่ 5 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 19 1 59/2551 25-09-2551
34 - สวนสำราญรีสอร์ท หมู่ 1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 6 1 60/2551 25-09-2551
35 - ไหมไทย 99 ถนนหายโศรก ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 112 4 3/2554 18-03-2554
36 - โรสโฮเต็ล 365 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 30 1 4/2554 18-03-2554
37 - รีสอร์ทบ้านสวนดวงฤทัย 278 หมู่ 7 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 15 1 23/2554 04-07-2554
38 - บ้านสวนสวยรีสอร์ท 174 หมู่ 13 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 20 1 24/2554 10-08-2554
39 - แสงจันทร์ 68 หมู่ 16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 24 1 25/2554 13-09-2554
40 - ธนินทร กรีน ปาร์ค 234 หมู่ 14 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 76 3 26/2554 13-09-2554
41 - สวนรักรีสอร์ท 160 หมู่ 7 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 9 1 27/2554 15-09-2554
42 - ก.กุ้งทองรีสอร์ท 609 หมู่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 11 1 28/2554 23-09-2554
43 - อิงธารรีสอร์ท 27 หมู่ 10 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 8 1 29/2554 23-09-2554
44 - พรทิพย์ 114 หมู่ 6 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 15 1 30/2554 23-09-2554
45 - ริมบึงรีสอร์ท 125 หมู่ 11 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 9 1 31/2554 04-10-2554
46 - เลิฟอินน์ 185 หมู่ 1 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 15 1 32/2554 05-10-2554
47 - กรองทิพย์ 535 หมู่ 10 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 11 1 33/2554 20-10-2554
48 - วัฒนพรโฮเต็ล 5 หมู่ 1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 12 1 34/2554 20-10-2554
49 - บ้านสวนแก้ว 64 หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 11 1 35/2554 07-11-2554
50 - วรรณมณีรีสอร์ท หมู่ 4 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 12 1 22/2554 14-06-2554
51 - กิตติศักดิ์ การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท 149 หมู่ 7 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 18 1 21/2554 31-05-2554
52 - เอราวัณ รีสอร์ท หมู่ 6 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 18 1 20/2554 23-05-2554
53 - 99 100 ถนนสุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 30 1 5/2554 18-03-2554
54 - แฟรี่ 205 หมู่ 11 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 14 1 6/2554 18-03-2554
55 - บรรจง 81-83 ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 30 1 7/2554 18-03-2554
56 - แพรทอง 29 ถนนเพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 40 1 8/2554 18-03-2554
57 - มายเฮาส์ 144/3 ถนนราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 10 1 9/2554 18-03-2554
58 - บัวทอง 6 ถนนรัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 30 1 10/2554 18-03-2554
59 - สายทิพย์ 95 ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 66 1 11/2554 18-03-2554
60 - ร้อยเอ็ดซิตี้ 78 ถนนเพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 167 4 12/2554 18-03-2554
61 - 91 รีสอร์ท 91 หมู่ 9 ถนนแจ้งสนิท ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 40 1 13/2554 18-03-2554
62 - สุวรรณโฮเต็ล 125 หมู่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 19 1 14/2554 18-03-2554
63 - ดาวเรือง 306 หมู่ 5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 17 1 15/2554 18-03-2554
64 - ลิลลี่ 195 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 22 1 16/2554 18-03-2554
65 - สุขเกษมรีสอร์ท 22 หมู่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 15 1 17/2554 18-03-2554
66 - พาราไดร์อิน 233 หมู่ 16 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 24 1 18/2554 18-03-2554
67 - เอกพัชรแมนชั่น 177/1 ถนนราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 25 1 19/2554 19-04-2554
68 - ลานนารีสอร์ท หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 20 1 41/2551 24-07-2551
69 - พรสวรรค์รีสอร์ท 256 หมู่ 15 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 9 1 33/2551 15-05-2551
70 - เรือนเพชร - ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 13 1 34/2551 15-05-2551
71 - ไอยราปาควิว 44 หมู่ 13 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 12 1 35/2551 15-05-2551
72 - สุวรรณโฮเต็ล 125 หมู่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 22 1 36/2551 15-05-2551
73 - ม.รีสอร์ท 53 หมู่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 9 1 37/2551 15-05-2551
74 - พี.พี.อาร์. รีสอร์ท หมู่ 14 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 10 1 38/2551 15-05-2551
75 - สุดารัตน์ เกรสเฮ้าส์ หมู่ 2 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 20 1 39/2551 15-05-2551
76 - สุพัตรา หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 20 1 40/2551 24-07-2551
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง